conturi de gestiune exemple

Home  /  conturi de gestiune exemple

On December 14, 2018, Posted by , With No Comments

Acest CONT apare numai în situațiile Risco anuale consolider. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, Drepturilor și Activelor similare (P) 2807. Venituri DIN producția de imobilizări necorporale 722. Venituri DIN creanțe réactiver și debitori diverși 758. Ajustări pentru déprécierea instalațiilor, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor (P) 2914. Rezerve 1061. Produse finie (A) 346. Semifabricate (A) MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. Decontări privind interesele de participare (A/P) 4538. Subvenții guvernamentale pentru investiții (P) 4752. Ajustări pentru déprécierea animalelor aflate la terți (P) 3957.

Cheltuieli cu materialele auxiliare 6022. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 18 se utilizează conforme reglementărilor legale. Contabilitate problemele sunt deosebit de GRELE, mai ales pentru Țările Care au aderat în ultimele Două valuri, pentru că se CER restructuration législatif multe domenii Economice, iar toate trebuiesc și învățate. Cheltuieli privind investițiile Risco cedate 6641. Cheltuieli cu materialele consumabile 6021. Ajustări pentru déprécierea creanțelor-decontări în cadrul grupului și cu acționarii/asociații (P) 496. Ajustări pentru déprécierea materialelor consumabile (P) 3922. Venituri DIN imobilizări Risco 7611. Furnizori-facturi nesosite (P) 409. Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 612.

Alte creanțe privind Comisiei statului (A) 45. Conturile în afara bilanțului sunt conturi Care se debitează și se creditează în funcție de modalitatea de înregistrare în conturile de bilanț a operațiunii, la scadență sau la Data realizării acesteia. Cheltuieli de desfacere 93. Rezerve de valoare justă5 (P) 3 în funcție de forma Juridică a entității se înscrie: capital social, patrimoniul regiei etc. Datorii față de entitățile de Care Compania este legată prin interese de participare (P) 167. Dobânzi la obligațiuni și titluri de plasament (A) 509. Ajustări pentru déprécierea imobilizărilor Corporal în curs de execuție (P) 2933. Contul 903 “Decontari interne privind diferentele de pret” este un cont de Activ.

Acreditive Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. acest CONT apare numai în situațiile Risco anuale consolider. Alte datorii față de Comisiei statului (P) 4482. Alte venituri Risco 77. Alte creanțe sociale (A) 44. Reduceri comerciale acordate 71. Cheltuieli privind combustibilii 6023. Plusuri de Inventar de Natura imobilizărilor (P) 4758. Credite bancare PE Termen scurt nerambursate la scadență (P) 5193. Cheltuieli privind furajele 6028. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate PE Termen Lung (A) 2678.

Comments are closed.